Library

A new space created to live in silence, to find the peace making reading enjoyable.

— Josep Pla —La felicitat d'aquest món

Tenir una casa còmoda, ben pulcra i endreçada,
un jardí perfumat, amb tanys de bona arrel,
i fruita i vi excel·lent calma no gaires criatures,
i, en repòs entranyable, una muller fidel.

No tenir deutes, ni amor, ni procés, ni topades,
ni embolics familiars en partir-se els diners,
ni confiar en promeses de gent encimbellada,
conduir els propòsits segons un just model.

Viure amb simplicitat i sense ambició,
no afectar-se d'escrúpols en la devoció,
domar les passions salvant-ne el desvari,
conservar l'esperit lliure i l'intel·lecte fort,
cultivar les flors noves i, al vespre, dir el Rosari.
Feliç aquell que espera tan dolçament la mort.

– Josep Pla